DNS wildcard w Bind i w Apache’u czyli jak wyłapać każdą domenę i przekierować pod jeden adres www

Często chcemy aby adres zawierający dowolną subdomenę przekierowywał pod jeden adres, a dokładniej na jeden serwis www.
Przykład:
użytkownik wpisuje w przeglądarkę np.:
foo.fubar.pl
bar.fubar.pl

i chcemy aby został przekierowany pod adres:
www.fubar.pl

Najpierw robimy właściwy wpis do pliku strefy w Bind-zie.
Najpierw wpisujemy rekord dla subdomeny www:
www A xxx.xxx.xxx
a potem rekord typ wildcard:
* CNAME www

Restartujemy Bind-a (nie zapomnijcie zmienić seriala!).

Teraz konfiguracja Apache.
W sekcji naszego serwera wirtualnego dopisujemy:
ServerAlias *.fubar.pl

Restartujemy Apache’a

I jeszcze regułka mod_rewrite, żeby dowolną subdomenę czyli z przykładu foo oraz bar zamienić na www.

Dopisujemy do .htaccess w katalogu głównym serwera wirtualnego:

RewriteEngine onRewriteCond %{http_host} .
RewriteCond %{http_host} !^www.fubar.pl [NC]
RewriteCond %{http_host} ^([^.]+)\.fubar.pl [NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.fubar.pl/ [R=301,L,QSA]

Posted in Tips 4 *n[i,u]x | Comments Off on DNS wildcard w Bind i w Apache’u czyli jak wyłapać każdą domenę i przekierować pod jeden adres www

Magic SysRq we FreeBSD

Do konfiga kernela dodaj:

options KDB
options DDB

Zbuduj i zainstaluj nowy kernel:

cd /usr/src
make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL
make installkernel KERNCONF=MYKERNEL

Zrebootuj maszynę.

Jeśli konsola jeszcze działa, mnie się to cyklicznie na jednej maszynie zdarza, wydaj następujące polecenie, żeby zrestartować maszynę:

sysctl debug.kdb.panic=1

Posted in Alphaserver 1200 z FreeBSD | Tagged | Comments Off on Magic SysRq we FreeBSD

portdowngrade

Zdarzyło mi się na Alphaserverze zaktualizowanie portu, którego nie powinienem NIGDY ruszać, powiedzmy że jest to Zmailer.
Do boju musi wtedy ruszyć narzędzie o wdzięcznej nazwie portdowngrade.

Wybieram sobie serwer CVS udostępniający źródła portów, upodobałem sobie ten:
# export CVSROOT=:pserver:anoncvs@anoncvs.fr.FreeBSD.org:/home/ncvs
# cvs login

Hasło to “anoncvs”.

Następnie:
# portdowngrade zmailer

Po chwili dostaję listę dostępnych wersji danego portu, wybieram tę która działa i pozwalam by portdowngrade zrobił swoje. Na koniec uruchamiam:
# portsdb -u
Continue reading

Posted in Alphaserver 1200 z FreeBSD | Comments Off on portdowngrade

portmaster

Do aktualizacji portów zacząłem używać narzędzia portmaster.
Spisuje się doskonale. Dla przykładu uaktualnienie wszystkich (za wyjątkiem tych, które nie mogą na Alphie być nowsze) portów to trywialna komenda:

$portmaster -x mysql -x dovecot -x postfix -x mtr-nox11 -f -a

Posted in Alphaserver 1200 z FreeBSD | Comments Off on portmaster

Powrót do cvsup

Usunąłem z crona portsnap i powróciłem “do źródeł” czyli do cvsup. Dodałem tylko linie do pliku /usr/sup/refuse:

ports/databases/mysql51*
ports/mail/postfix*
ports/mail/dovecot*

Po to by się nie uaktualniały źródła do tych aplikacji.
Po kilku próbach już wiem, że muszę pozostać na Alphaserverze przy następujących wersjach:

Dovecot wersja: 1.1.16 bo każda następna tworzy zombies, których nie ubija aż do zapchania systemu.

MySQL wersja: 5.1.48 bo następna ma problem z odczytem daty i dumpuje corę.

MTR-nox11 wersja: 0.71_1 bo następna kompiluje X11 nie wiedzieć czemu.

Postfix wersja: 2.7.1,1 bo lepiej nie kombinować.

cvsup uruchamiam z /etc/crontab:

11 2 * * * /usr/local/bin/cvsup /root/ports-supfile && cd /usr/ports/ && make fetchindex && portsdb -u && /usr/local/sbin/portaudit -F

Posted in Alphaserver 1200 z FreeBSD | Comments Off on Powrót do cvsup

Periodic podwójnie pluje

W końcu się wnerwiłem i naprawiłem. Od kiedy włączyłem wysyłanie codziennych logów z Gustlika emailem, dostawałem w nich podwójny wynik skanowania portaudita. Soft ten daje znaka, które porty mają już nowe wersje i sugeruje ich zainstalowanie. No, ale krzyczy do mnie dwa razy.
Odkryłem w końcu problem. Tkwi w oryginalnym pliku konfiguracyjnym:
/etc/defaults/periodic.conf
w jednej z linii są ścieżki do /usr/local/etc/periodic oraz do /usr/X11R6/etc/periodic, a obie to jedno i to sami bo /usr/X11R6 to link do /usr/local. I stąd te podwójne informacje.
Zgłosiłem babol do developerów, mój system to staroć 6.3 na Alphę ale porządek musi być.

Posted in Alphaserver 1200 z FreeBSD | Comments Off on Periodic podwójnie pluje

Visor – a Quake-like terminal

Na obu Macach używam Visora, rozszerzenia opartego o SIMBL, robiącego z Terminala konsolę jak w Quake’u. W grze otwierało się ją naciskając tyldę (~), a tu jak an złość panel preferencji Visora nie chce mi przyjąć samej tyldy zmuszając do używania modyfikatorów jak Alt czy Control.
Wziąłem się na sposób: ustawiłem kombinację Ctrl+~ jako aktywator Visora. Następnie wyedytowałem ~/Library/Preferences/com.apple.Terminal.plist ustawiając parametry jak poniżej w wersji angielskiej. Zadziałało.
Skąd wersja angielska? Wrzuciłem opis na stronę Mac OS X Hints, niech się inni nie męczą.
On my Macbook Pro I wasn’t able to make tilde (~) as activation key in Visor (a Quake-like terminal). Preferences window allows only tilde with some of modifiers like Option or Control.
But you can change it back to the Quake-like behavior:
First close your Terminal if its running.
Open ~/Library/Preferences/com.apple.Terminal.plist in Property List Editor.
Find dictionary called “VisorHotKey”, open it and make it this way:
DoubleModifier: false (unchecked),
KeyCode: 50
Modifiers: 256

Save the file.
Now, run Terminal again and check if it works by pressing only tilde.

Reblog this post [with Zemanta]
Posted in Tips 4 Mac OSX | Comments Off on Visor – a Quake-like terminal

Edycja filmów z kamer JVC Everio

JVC Everio to kamery z twardymi dyskami, zachowują poszczególne ujęcia w postaci plików MOV001.MOD, MOV002.MOD… gdzie kolejne cyfry występują heksadecymalnie czyli od 0 do F. Pliki zachowywane się z kolei w folderach, które tworzone są (chyba) przy kolejnym włączeniu kamery.
Każdy MOD to po prostu MPEG:

  • strumień video to MPEG-2, 720 × 576, 16:9, 25 fps, 8.40 Mbps, upper field first,
  • strumień audio to AC3 2/0, 48 kHz, 384 kbps

Continue reading

Posted in Multimedia, Tips 4 Mac OSX | Comments Off on Edycja filmów z kamer JVC Everio

Skanowanie WiFi w Mac OS X (Snown Leopard fix)

W Snow Leopardzie przestał działać (na razie, mam nadzieję) Kismac, więc znalazłem na to remedium:
wystarczy podlinkować sobie gdzieś tę binarkę:
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport
a następnie użyć tak:
airport -s

Posted in Macbook, Tips 4 Mac OSX | Tagged , , , , , , | Comments Off on Skanowanie WiFi w Mac OS X (Snown Leopard fix)

Przypadek 500-milowego e-maila


Poniżej moje tłumaczenie, kalekie zapewne, jednej z przepysznych anegdot z historii komputerów. To lubię.
Oryginał wciąż dostępny http://www.acme.com/jef/netgems/500miles.html

Subject: Przypadek 500-milowego e-maila.

Date: Tue, 26 Nov 2002 14:57:40 -0800
From: Trey Harris
To: 0xdeadbeef@petting-zoo.net

Oto przypadek, który brzmiał niewarygodnie… właściwie żałuję, że opowiadanie udostępniłem szerokiemu gronu bo to świetnia dykteryjka na konferencyjne posiedzenia w barze. ;-) Historia została lekko podrasowana aby ochronić winnych, pominąć nudne lub nieistotne szczegóły oraz uczynić ją bardziej wciągającą.

Pracowałem wtedy przy obsłudze uniwersyteckiego systemu poczty elektronicznej. Było to parę lat temu. Pewnego dnia zadzwonił do mnie szef działu statystycznego.

– Mamy kłopot z wysyłaniem e-maili.

– Co się dzieje? – spytałem.

– Nie możemy wysłać poczty dalej niż 500 mil.

Continue reading

Posted in Shitz | Comments Off on Przypadek 500-milowego e-maila