Advent of Code p.2

Nie umiem mapować! Jestem ~pewny, że można tu użyć mapowania i funkcji lambda ale na razie nie wymyśliłem jak. Muszę więcej poczytać i popróbować. Tymczasem:

myOrder = 0
# licze ilosc papieru
def paperBox(l,w,h):
  pow = 2*l*w + 2*w*h + 2*h*l + l*w
  return pow
with open('day2', 'r') as myfile:
  data=myfile.read()
data = data.split('\n')
for i in range(0, len(data)-1):
  data2 = data[i].split('x')
  data3 = eval(str(data2).replace("'",""))
  data4 = sorted(data3)
  data5 = paperBox( int(data4[0]), int(data4[1]), int(data4[2]))
  myOrder += data5
print "Order: %d" % myOrder

Drugie zadanie z tego dnia wymaga zmiany jednej linii w powyższym skrypcie:

    pow = l+l+w+w + l*w*h