Automatyczny boot

Posted on Wed 13 February 2008 in Alphaserver 1200 z FreeBSD

W konsoli SRM należy wpisać:

P00>>> set boot_osflags a
P00>>> set bootdef_dev dra0
P00>>> set auto_action BOOT

U mnie pierwszy dysk w macierzy Mylex to dra0. Można to sprawdzić wydając polecenie:

P00>>> show device