Fotka na ekranie logowania

Posted on Mon 05 June 2006 in Tips 4 IRIX

Za graficzny login w IRIX-ie odpowiedzialny jest program clogin (/usr/Cadmin/bin/clogin), który umożliwia wyświetlanie obrazków albo zdjęć użytkowników. Podmiana zdjęcia polega na zapisaniu obrazka o wymiarach 100x100 pikseli, różniący się wymiarami zostanie przeskalowany do tej wielkości, w jednym z dwóch wybranych katalogów. Obrazek musi być w formacie Silicon Graphics, można otworzyć zdjęcie w JPEG za pomocą ImageView i zapisać w tym formacie.


Katalogi do których skopiować należy gotowe obrazki to:
  • w przypadku gdy nie posiadamy uprawnień roota: $HOME/.icons/login.icon,
  • jako root: /usr/local/lib/faces/$USER lub /usr/lib/faces/$USER.

W przypadku gdy zmienna noiconlogin ustawiona jest na ON:
chkconfig noiconlogin on
zdjęcia użytkowników zostaną zastapione dużym obrazkiem pobranym przez clogin z katalogu /usr/Cadmin/images/cloginlogo.rgb.