iTerm2 global HotKey

Posted on Thu 04 October 2018 in Macbook, Tips 4 Mac OSX

[video width="720" height="450" mp4="http://scyzoryk.fubar.pl/wp-content/uploads/2018/10/iterm2.mp4" loop="true" autoplay="true" preload="auto"][/video]

Używam dość egzotycznych ustawień GUI na swoim macOS-ie: mapowanie klawiszy załatwiam Karabinerem ale oprócz niego mam jeszcze parę wynalazków w Hammerspoonie.

Karabiner pozwala mi przypisać klawiszom inne niż domyślne akcje, np. CapsLock - klawisz zupełnie mi nieprzydatny mam przerobiony na tzw. HyperKey (F19) do wywoływania akcji w Hammerspoonie.
W Karabinerze jest cała masa gotowych ustawień, którą pozwalają dopasować "klawiszologię" do własnych potrzeb. Miłośnicy edytora VIM mogą włączyć ulubioną kombinację "hjkl" w całym systemie, domyślam się, że to samo można uczynić dla kombinacji "WASD" (ykwim) ale bez przesady.

Wyżej wspomniany Hammerspoon to program pozwalający, w dopasowany do własnych potrzeb sposób, zarządzać macOS-em.

OK, ale wracam do meritum: iTerm2 został wyposażony w znakomitą opcję wywoływania okna za pomocą globalnego klawisza. Idea została skopiowana z gry Quake (1996), to już tyle lat... Czekam aż jakiś infantylny kretyn z Parlamentu Europejskiego wprowadzi "Quake Console Day".
Problem z tym, że w mojej konfiguracji klawisz działa ale nie zawsze.
Jest na to sposób:
w Preferencjach programu iTerm2 w opcji "Keys" należy na samym dole okna kliknąć na przycisku "Create a Dedicated Hotkey Window".

image1

Pojawi się okno pozwalające na wybranie klawisza (lub kombinacji) uruchamiającego ten profil, a w "Profilach" zostanie utworzony nowy profil o nazwie "Hotkey Window".

image2

I w zasadzie to już wszystko.
Można jeszcze przejść do "Preferencji" i w zakładce "General", w sekcji "Startup" ustawić "Only Restore Hotkey Window".

image3