Jak zastąpić ciąg znaków \r\n przez \n we wszyskich plikachrekursywnie z podanego katalogu?

> Jak zastąpić ciąg znaków \r\n przez \n we wszyskich plikach
> rekursywnie z podanego katalogu ?
> Kombinowałem:


> cat plik | perl -e 'while() { s/\r\n/\n/; print; }’ > plik2
> ale to rozwiązanie jest do przyjęcia jak ma się do przerobienia
> kilka plików a nie kilkaset i to w sposób powtarzalny/wielokrotny.
> Dodam, że musze uwzględnić nazwy plików/katalogów ze spacjami
perl -p -i -e 's/\x0D//g’ ./*
find . -print0 | xargs -0 perl -pi -e 's/\xd//’