Klawiszologia dla Cocoa

Poprawne działanie klawiszy pod Mac OS X daje następujący tip:

# mkdir ~/Library/KeyBindings
# vim ~/Library/KeyBindings/DefaultKeyBinding.dict

i wpisanie poniższego, tłumaczenie co to robi chyba zbędne:

{
"\UF729" = "moveToBeginningOfLine:"; /* Home */
"\UF72B" = "moveToEndOfLine:"; /* End */
"$\UF729" = "moveToBeginningOfLineAndModifySelection:"; /* Shift-Home */
"$\UF72B" = "moveToEndOfLineAndModifySelection:"; /* Shift-End */
/* Page up/down should move the cursor, not just scroll */
"\UF72C" = "pageUp:";
"\UF72D" = "pageDown:";
/* Cmd+Left/Right for next/prev word */
"@\UF702" = "moveWordLeft:";
"@\UF703" = "moveWordRight:";
"~-" = "selectWord:"; /* Alt-Minus */
}

Działa dla wszystkich aplikacji Cocoa.