Komendy w terminalu

Posted on Tue 20 November 2007 in Tips 4 Mac OSX

Parę mało znanych komend z terminala:

  • 'open' otwiera znany systemowi typ pliku przy pomocy odpowiedniej aplikacji, np.: 'open paper.pdf',
  • 'open -a' uruchamia domyślną aplikację, np.: 'open -a mail' otwiera Mail.appli,
  • 'open-x11' uruchamia aplikacje X11 gdy X11.app jeszcze nie działa, np.: 'open-x11 xclock', (uwaga! Leopard robi to już automatycznie),
  • 'pbpaste' oraz 'pbcopy' wkleja oraz kopiuje zawartość schowka, dla przykładu aby policzyć ilość słów w otwartym PDF-ie, wystarczy zaznaczyć cały tekst (Command-A) i wydac polecenie: 'pbpaste | wc -w',
  • qlmanage -p *.jpg >& /dev/null uruchamia Quickpreview, można używać do wszystkich typów plików.