Magic SysRq we FreeBSD

Do konfiga kernela dodaj:

options KDB
options DDB

Zbuduj i zainstaluj nowy kernel:

cd /usr/src
make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL
make installkernel KERNCONF=MYKERNEL

Zrebootuj maszynę.

Jeśli konsola jeszcze działa, mnie się to cyklicznie na jednej maszynie zdarza, wydaj następujące polecenie, żeby zrestartować maszynę:

sysctl debug.kdb.panic=1