Neurobiologia duszy

Posted on Tue 15 March 2016 in Shitz

Zacząłem oglądać kurs "Neurobiologia i życie" na Copernicus College. Wykłady prowadzi prof. dr hab. Jerzy Vetulani. Powoli, przystępnie, ciekawie. Kto by pomyślał, że nasz zwyczaj pisania na płycie nagrobnej imienia zmarłego pochodzi aż ze starożytnego Egiptu?

Neurobiologia i życie - kurs w Copernicus College