No origin recorded - pkg_delete we FreeBSD

Posted on Mon 16 March 2009 in Alphaserver 1200 z FreeBSD

Jak pozbyć się wnerwiającego komunikatu w stylu:
pkg_delete: package libXaw-1.0.4,1 has no origin recorded
Odnaleźć w /var/db/pkg katalog pakietu, który nas wnerwia i:
cd /var/db/pkg/libXaw-1.0.4,1
echo "@comment ORIGIN:/dev/null)" >> +CONTENTS
+CONTENTS - to plik, w powyższym przypadku pusty i powodujący ten syf.