No origin recorded – pkg_delete we FreeBSD

Jak pozbyć się wnerwiającego komunikatu w stylu:
pkg_delete: package libXaw-1.0.4,1 has no origin recorded
Odnaleźć w /var/db/pkg katalog pakietu, który nas wnerwia i:
cd /var/db/pkg/libXaw-1.0.4,1
echo „@comment ORIGIN:/dev/null)” >> +CONTENTS
+CONTENTS – to plik, w powyższym przypadku pusty i powodujący ten syf.