Pierwsze kroki

Posted on Tue 15 November 2005 in SGI O2 z NetBSD

Po kilku godzinach bezskutecznej walki z DHCP, BOOTP i TFTP okazało się Martin Husemann stworzył bootowalną wersję NetBSD 3.0 dla platformy SGI O2. I chwała mu za to.
Pobrałem obraz, wypaliłem na CD i... zadziałało.

Po zakończeniu instalacji pobrałem z ftp://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/ pobrałem plik pkgsrc.tar.gz. Rozpakowałem go komendą: tar -xzvpf pkgsrc.tar.gz -C /usr.
Na O2 trwało to chyba pół godziny. No ale w końcu było to ponad 90 tysięcy plików.
Pierwszym skompilowanym pakietem na nowym systemie był: /usr/pkgsrc/distfiles/pkg-vulnerabilities. Potem wydałem komendę: /usr/pkg/sbin/download-vulnerability-list, aby pobrać aktualną listę wykrytych błędów. Od tej pory przed kompilacją dowolnych źródeł z pkgsrc, system obsługi pakietów sprawdza czy nie pojawiły się w międzyczasie jakieś nowe patche, i dociąga je w razie potrzeby.
Drugi pakiet kompilowany to lynx. Wchodze do katalogu /usr/pkgsrc/www/lynx i wydaję polecenie make, a następnie, jeśli wszystko poszło dobrze make install.