Podwójnie uruchamiane demony

Znowu spotkałem się z sytuacją, że doinstalowane z portów usługi (daemony) przy starcie systemu uruchamiane są dwa razy.
Dla przykładu mam wpis w /etc/rc.conf:

postfix_enable="YES"

i w komunikatach przy starcie widzę

Feb 18 09:15:51 berta postfix/postfix-script[714]:\
fatal: the Postfix mail system is already running

Przyczyną jest próba instalowania pakietów związanych z Xorg.
W pliku /etc/defaults/rc.conf znajduje się linia:

local_startup="/usr/local/etc/rc.d" # startup script dirs.

do której port powiązany z Xorg dopisuje:

/usr/local/etc/rc.d /usr/X11/rc.d

Ten fragment trzeba z tej linii usunąć, tak aby wyglądała jak w przykładzie powyżej.
To całkowicie załatwia sprawę.