qutebrowser - automatyzacja

Posted on Tue 07 April 2020 in Shitz, Tips4Unices

Potrzeba:

  • wyszukać w serwisie Duckduckgo wiele słów kluczowych.

Wymagania:

  • każde słowo kluczowe znajduje się w pliku w oddzielnej linii,
  • każde ze słów musi zostać wyszukane za pomocą przeglądarki,
  • wynik musi pojawić się w tabie głównego okna przeglądarki
  • przeglądanie musi być "przyjazne" czyli bez myszki.

Do "przyjaznego" przeglądania nadaje się Firefox z dodatkiem Tridactyl, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest qutebrowser - przeglądarka napisana w Pythonie. W obu programach do nawigacji wystarczy klawiatura.

qutebrowser zezwala na otwarcie adresu webowego z linii komend, wystarczy, po nazwie programu, wpisać odpowiedni URL. Otwarcie w tabie odbywa się przez podanie opcji "--target" z parametrem "'tab-bg-silent".

URL wyszukiwania w serwisie Duckduckgo to: "https://duckduckgo.com/?q=slowo", gdzie slowo to nasze słowo kluczowe. Jeśli jest to kilka słów kluczowych rozdzielonych spacją to w miejscie spacji wrzucamy znak plusa "+".

Cała linia komendy wygląda więc następująco:

qutebrowser --target 'tab-bg-silent' "https://duckduckgo.com/?q=slowo+kluczowe"

Przed uruchomieniem 1-linijkowego skryptu otwierającego taby, należy otworzyć choć jedno, główne okno qutebrowsera, do niego właśnie będą kierowane zapytania i otwierane w kolejnych tabach. Wydajemy więc komednę:

qutebrowser --target window

Załóżmy, że plik ze słowami kluczowymi wygląda następująco:

$ cat slowa.txt
ruby
python
haskell

Jednolinijkowiec otwierający taby:

for i in `cat slowa.txt`; do qutebrowser --target 'tab-bg-silent' "https://duckduckgo.com/?q=$i"; done

Poruszanie się w qutebrowserze jest przyjazne:

Shift + j - przejście na poprzedni tab,
Shift + k - przejście na tab następny,
Shift + h - historia w tył,
Shift + l - historia do przodu,
f - podświetlenie linków (pojawią tzw. hinty z literami), przejście pod link to naciśnięcie odpowiedniej litery,
d - zamknięcie aktywnego taba,
Ctrl + q - wyjście z qutebrowsera