Skanowanie WiFi w Mac OS X (Snown Leopard fix)

W Snow Leopardzie przestał działać (na razie, mam nadzieję) Kismac, więc znalazłem na to remedium:
wystarczy podlinkować sobie gdzieś tę binarkę:
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport
a następnie użyć tak:
airport -s