Uruchomienie kolejnej instancji programu

Posted on Thu 09 October 2008 in Tips 4 Mac OSX

Czasem mam potrzebę uruchomienia jakiegoś programu dwa razy, np. VisualHuba, żeby mi przerabiał jednocześnie jakiś duży film i jednocześnie coś krótkiego w drugim oknie.
Normalnie klikanie w ikonę Visualhuba nic nie da, bo już program jest uruchomiony.
Trzeba wtedy uruchomić Terminal w oknie, wpisać:
open -n ścieżka_do_programu/program.app
czyli dla Visualhuba:
open -n /Applications/Visulahub.app
Zamiast wklepywać ścieżkę do programu można przeciągnąć jego ikonę na okno Terminala i ścieżka zostanie wpisana automatycznie.