Visor - a Quake-like terminal

Posted on Mon 22 March 2010 in Tips 4 Mac OSX

Na obu Macach używam Visora, rozszerzenia opartego o SIMBL, robiącego z Terminala konsolę jak w Quake'u. W grze otwierało się ją naciskając tyldę (~), a tu jak an złość panel preferencji Visora nie chce mi przyjąć samej tyldy zmuszając do używania modyfikatorów jak Alt czy Control.
Wziąłem się na sposób: ustawiłem kombinację Ctrl+~ jako aktywator Visora. Następnie wyedytowałem ~/Library/Preferences/com.apple.Terminal.plist ustawiając parametry jak poniżej w wersji angielskiej. Zadziałało.
Skąd wersja angielska? Wrzuciłem opis na stronę Mac OS X Hints, niech się inni nie męczą.
On my Macbook Pro I wasn't able to make tilde (~) as activation key in Visor (a Quake-like terminal). Preferences window allows only tilde with some of modifiers like Option or Control.
But you can change it back to the Quake-like behavior:
First close your Terminal if its running.
Open ~/Library/Preferences/com.apple.Terminal.plist in Property List Editor.
Find dictionary called "VisorHotKey", open it and make it this way:
DoubleModifier: false (unchecked), KeyCode: 50 Modifiers: 256
Save the file.
Now, run Terminal again and check if it works by pressing only tilde.

Reblog this post [with Zemanta]