Wyszukiwanie z terminala w Mac OS X

Posted on Tue 08 January 2008 in Tips 4 Mac OSX

Przydatne komendy dotyczące wyszukiwania:
mdfind -interpret "pet kind:image" - wyszukaj obrazków ze zwierzakami domowymi,
albo
mdfind -s "Pet Pics" - uruchom zachowane wyszukiwane (to które jest przechowywane w ~/Library/Saved Searches)