Zamiana tagu w pliku z linii komend

Mamy plik file.txt:
1. linia
2. linia
KUPA
4. linia
Chcemy przed linią 3-cią wstawić tekst „Dupa Jasia była brudna”.


Robimy to następującą komendą:
vim -c {„:%s/KUPA/3. Dupa Jasia była brudna\r&/ | w | q”} file.txt
Finito!
Objaśnienie:
-c uruchamia komendy VIMa zawarte w klamrach {},
\r wstawia znak końca linii,
| rozdziela od siebie komendy