Advent of Code dzień 3

Posted on Mon 08 June 2020 in Brain game, Games

Wyjmuję z historii zaległości. Tym razem AoC zdaje się, że z 2018 roku ale pewności nie mam.

#!/usr/bin/python

import sys, getopt
from copy import deepcopy

def laziMikolaj(plik):
  # pierwotna tablica zbierajaca wszystkie adresy
  adresy = []
  # aktualny adres Mikolaja
  currAdr= [0,0]
  adresy.append(deepcopy(currAdr)) # pierwszy adres jest pierwszy
  # tablica zliczajaca ilosc odwiedzin
  wizyty = []
  # licze sobie ile razy robil skrecal
  up=0
  right=0
  down=0
  left=0
  # ile razy odwiedzil tylko raz
  ileRaz = 1
  # otwieram plik z danymi
  with open('day3', 'r') as myfile:
    data=myfile.read().replace('\n', '')
  # iteruje znak po znaku
  for i in range(0, len(data)):
    if data[i] == '^':
        currAdr[1]   += 1
        up += 1
    elif data[i] == '>':
        currAdr[0]   += 1
        right += 1
    elif data[i] == 'v':
        currAdr[1]   -= 1
        down += 1
    elif data[i] == '<':
        currAdr[0]   -= 1
        left += 1
  #  print "i = %d" % i
  #  print currAdr
  # zbieram aktualne adresy do glowej tablicy
    adresy.append(deepcopy(currAdr))
  # sortowanie po wspolrzednej X
  adx=sorted(adresy,key=lambda x: x[0])
  # sortowanie po wspolrzednej Y
  bdx=sorted(adx,key=lambda x: x[1])
  prevX = bdx[0][0] # poprzedniego nie ma wiec jest nim pierwszy
  prevY = bdx[0][1] # j.w.
  zmiana = 1
  for i in range(0, len(bdx)):
    x = bdx[i][0]
    y = bdx[i][1]
    if x == prevX and y == prevY:
      if zmiana == 1:
        ileRaz -= 1
        zmiana = 0
#         print "zmiana z 1 na 0"
#       print "----------------------------------------------------------"
#       print "Obecnie:  %d:   %s" % (i, bdx[i])
#       print "Poprzednio:        %d, %d, ileRaz = %d" % (prevX, prevY, ileRaz)
    else:
      zmiana = 1
#       print "zmiana z 0 na 1"
      ileRaz += 1
#       print "----------------------------------------------------------"
#       print "Obecnie:  %d:   %s" % (i, bdx[i])
#       print "Poprzednio:    ***   %d, %d, ileRaz = %d" % (prevX, prevY, ileRaz)
      prevX = x
      prevY = y
  #print "Adresy: %s" % adresy
  print "Adresy ma %s elementow" % len(adresy)
  print "Up: %s" % up
  print "Right: %s" % right
  print "Down: %s" % down
  print "Left: %s" % left
  #print "bdx: %s" % bdx
  print "Pojedynczych prezentow bylo: %d" % ileRaz

def main(argv):
  inputfile = ''
  try:
    opts, args = getopt.getopt(argv,"hi:o:",["ifile="])
  except getopt.GetoptError:
    print 'test.py -i <inputfile>'
    sys.exit(2)
  for opt, arg in opts:
    if opt == '-h':
      print 'test.py -i <inputfile>'
      sys.exit()
    elif opt in ("-i", "--ifile"):
      inputfile = arg
      laziMikolaj(inputfile)

if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv[1:])

I drugie zadanie z tego dnia:

#!/usr/bin/python
import sys, getopt
import itertools
from copy import deepcopy

def lazi(plik,start, step):
  # pierwotna tablica zbierajaca wszystkie adresy
  adresy = []
  # aktualny adres Mikolaja
  currAdr= [0,0]
  # pierwszy adres jest pierwszy ;)
  adresy.append(deepcopy(currAdr))
  # tablica zliczajaca ilosc odwiedzin
  wizyty = []
  # otwieram plik z danymi
  with open(plik, 'r') as myfile:
    data=myfile.read().replace('\n', '')
  # iteruje znak po znaku
  for i in range(start, len(data), step):
    if data[i] == '^':
        currAdr[1]   += 1
    elif data[i] == '>':
        currAdr[0]   += 1
    elif data[i] == 'v':
        currAdr[1]   -= 1
    elif data[i] == '<':
        currAdr[0]   -= 1
    # zbieram aktualne adresy do glowej tablicy
    adresy.append(deepcopy(currAdr))
  return adresy

def zlicz(lazik, adresy):
  unique = [k for k,g in itertools.groupby(sorted(adresy))]
  #print "Adresy: %s" % adresy
  print "Lazil: %s" % lazik
  print "Adresy ma %s elementow" % len(adresy)
  print "Pojedynczych prezentow bylo: %d" % len(unique)
  return len(unique)

def main(argv):
  inputfile = ''
  try:
    opts, args = getopt.getopt(argv,"hi:o:",["ifile="])
  except getopt.GetoptError:
    print 'test.py -i <inputfile>'
    sys.exit(2)
  for opt, arg in opts:
    if opt == '-h':
      print 'test.py -i <inputfile>'
      sys.exit()
    elif opt in ("-i", "--ifile"):
      inputfile = arg
      Miki  = lazi(inputfile, 0, 2)
      Robot  = lazi(inputfile, 1, 2)
      Razem  = Miki + Robot
      razem = zlicz("Razem", Razem)
      print "Razem: %d" % razem

if __name__ == "__main__":
  main(sys.argv[1:])