Coś dla Windowsa mój kolego...

Posted on Thu 08 June 2023 in Hacks (wannabe), no_front

...nie pamiętam co, ale chyba niefajnego. :)

Update żeby się okno akceptacji nie pojawiało:

reg.exe ADD HKCU\Software\Sysinternals /v EulaAccepted /t REG_DWORD /d 1 /f
reg.exe ADD HKU.DEFAULT\Software\Sysinternals /v EulaAccepted /t REG_DWORD /d 1 /f
random.ps1
$asig = "0x01", "0x02", "0x03", "0x04", "0x05", "0x06", "0x07 …

Continue reading