Grafana + Prometheus + Proxmox czyli prezentacja metryk z serwera

Posted on Sat 11 February 2023 in Linux, Proxmox, Wirtualizacja

Najszybciej na świecie uruchomić Grafanę i Prometheusa można za pomocą kontenerów.

IP maszyny z Proxmoxem: 192.168.1.2
IP maszyny z Grafaną i Prometheusem: 192.168.1.1

Na maszynie 192.168.1.1 mam Dockera, odpalam na niej kontenery z Grafaną i Prometeuszem.

Grafana

grafana.yml
docker-compose -f …

Continue reading