Colorcheme i zmiana koloru tła

Posted on Mon 29 August 2005 in Tips 4 VIM

Zacząłem używać zestawu kolorów o nazwie "darkblue". Zestaw przyjemny dla oka, ale niestety dłuższy czas nie mogłem ustawić koloru tła, który w xtermie mam czarny, na niebieski. Powodowało to efekt, że tło było niebieskie wyłącznie w liniach gdzie jest jakiś tekst, w pozostałych pozostawało czarne.


Rozwiązaniem było dodanie następującej linii w .vimrc:
:highlight Normal ctermbg=blue ctermfg=white guibg=blue guifg=white
To jednak nie wszystko, gdyż takie kolory nie działały w sesji screena.
Rozwiązaniem jest użycie w screenie opcji "bce on", powodującej że wszelkie operacje zmiany tła będą powodowały wymazywanie tła aktualnym, a nie domyślnym kolorem.
Na stałe można dodać tę opcję, wpisując do pliku .screenrc linie:
defbce on

vim