Zamiana tagu w pliku z linii komend

Posted on Wed 14 September 2005 in Tips 4 VIM

Mamy plik file.txt:
1. linia
2. linia
KUPA
4. linia
Chcemy przed linią 3-cią wstawić tekst "Dupa Jasia była brudna".

Robimy to następującą komendą:
vim -c {":%s/KUPA/3. Dupa Jasia była brudna\r&/ | w | q"} file.txt
Finito!
Objaśnienie:
-c uruchamia komendy VIMa zawarte w klamrach {},
\r wstawia znak końca linii,
| rozdziela od siebie komendy

vim