HiDPI

Posted on Wed 18 October 2023 in Hardware, Linux

Poniższe wpisy dotyczą maszynki: ThinkPad P14s Gen4 z dwoma monitorami Dell 24".

Screen 0: minimum 320 x 200, current 6240 x 2560, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected 2240x1400+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 302mm x 189mm

DP-3-8 connected primary 2560x1440+2240+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm

DP-3-1 connected 1440x2560+4800+0 right (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
Jak widać na powyższym obrazku, monitor laptopa ma 2240x1400, a oba monitory 2560x1440 (DP-3-1 jest obrócony pionowo), na szczęście dosyć podobne wartości więc odpowiednie ustawienie DPI nie popsuje zabawy.
X odpalam za pomocą .xinitrc gdzie mam wpis:
xrandr --dpi 192

Mozilla Firefox:

wchodzę w ustawienia zaawansowane wpisując: about:config w polu URL-a i ustawiam następującą opcję na dopasowaną do ekranu wartość :
layout.css.devPixelsPerPx: 0.7

Chromium:

rozwiązałem robiąć skrypt, np. w ~/bin/chroumium.sh:

#!/usr/bin/env bash

/usr/bin/chromium-bin --force-device-scale-factor=1.2 $1

i linkując go do /usr/bin/chromium:

sudo ln -sf /home/pawelkaczor/bin/chromium.sh /usr/bin/chromium