Regexp is not friendly?

Posted on Thu 28 March 2019 in Wypociny

Znalazłem dziś wpis, którego fragment mnie zaintrygował: "Mutt has built-in, powerful regex search but I sought something more intuitive."

Cóż, mogę się częściowo z tym zgodzić, zapamiętanie (nie "zmemoryzowanie") mnogości reguł może stanowić pewne wyzwanie ale czy jest to wystarczający powód by szukać czegoś bardziej intuicyjnego? I czy słowo "intuicyjny" już stało się synonimem "instynktowy"?

Oczekujemy od kilkuletniego dziecka zapamiętania kilkudziesięciu wyników mnożenia, nazywa się to tabliczką mnożenia, a od dorosłego profesjonalisty nie powiniśmy oczekiwać zapamiętania kilkudziesięciu reguł wyrażeń regularnych?