Blokowanie zapisu plików ._ dla dysków sieciowych (na stałe)

Posted on Wed 08 July 2009 in Macbook, Tips 4 Mac OSX

W terminalu:
defaults write com.apple.desktopservices \ DSDontWriteNetworkStores true
A potem restart.