Kindle Jailbreak

Posted on Tue 08 August 2023 in Hacks (wannabe), Kindle

Ten wpis to po prostu opis Jailbreaka na starych Kindle. Zachowuję na wypadek, gdyby oficjalne strony przestały działać.

Kindle 4.1.4

Podłącz Kindle pod Linuksa i podmontuj jego dysk:

sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb

Zachowaj plik jailbreak:

Rozpakuj plik i skopiuj na Kindle następujące pliki i folder:

cp -r data.tar.gz ENABLE_DIAGS diagnostic_logs /mnt/usb
sudo umount /mn/usb
Zrestartuj Kindle, Menu -> Settings -> Menu -> Reboot.
Po restarcie załaduje się menu, wybierz
"D) Exit, Reboot or Disable Diags"
wybierz:
"R) Reboot System" a potem:
"Q) To continue" (w opisie widzisz aby użyć 'FW Left', to oznacza klawisz w lewo na keypadzie).
Poczekaj 20 sekund.
Na ekranie powinieneś zobaczyć opis "Jailbreak" i po chwili Kindle znowu się zrestartuje.
Po starcie powinieneś zobaczyć nową książkę zatytułowaną "You are Jailbroken".
Jeśli ją widzisz to wszystko poszło dobrze.

Procedura Update'u

Stosuj ją zawsze po wgraniu pliku update'u na root dysku Kindle'a.
Odmontuj dysk Kindle'a. Odłącz od USB.
Na Kindle wybierz: Menu -> Settings -> Menu -> Update Your Kindle.
Kindle się zaktualizuje i zrestartuje.

Instalacja KUAL

Podłącz i podmontuj.

Zapisz plik:

Rozpakuj i skopiuj na Kindle odpowiedni plik:

sudo cp Update_mkk-20141129-k4-ALL_install.bin /mnt/usb

Wykonaj "Procedurę Update'u".

Zapisz plik:

Rozpakuj i skopiuj odpowiedni plik na Kindle'a:

sudo cp KUAL-KDK-1.0.azw2 /mnt/usb/documents

Odmontuj. Na liście książek powinien pojawić się KUAL.

Instalacja rozszerzeń (extensions) polega na podmontowaniu Kindle jak zwykle, a następnie rozpakowaniu następujących plików:

a następnie skopiowaniu folderów 'extensions'z każdego archiwum do '/mnt/usb/extensions'.

Potem umount, odłączeniu od USB i w KUAL mamy rozszerzenia.

Rozszerzenie "MRInstaller" pozwala na łatwe instalowaniepakietów. Wystarczy skopiować odpowiedni plik '*.bin' do katalogu '/mnt/usb/mrpackages', odmontować, odpiąć USB i w KUAL wybrać w menu:

KUAL -> Helper+ -> "Install MR Packages".

Uruchomienie sieci po USB

Podłącz Kindle pod Linuksa i podmontuj jego dysk:

sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb

Zapisz plik:

Rozpakuj. Skopiuj plik Update_usbnetwork_0.57.N_k4_install.bin:

sudo cp Update_usbnetwork_0.57.N_k4_install.bin /mnt/usb/

Wykonaj "Procedurę Update'u".

Po restarcie:

uruchom KUAL, wybierz z menu: "USBNetwork" -> "Toggle USBNetwork",

podłącz Kindle za pomocą USB do komputera,

jeśli masz w kernelu wkompilowaną obsługę USBNet, powinno pojawić się nowe urządzenie o nazwie "usb0", sprawdź w logach:

sudo dmesg | grep -i usb

przykładowy output:

[102242.978489] usb 1-1: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[102243.140236] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0525, idProduct=a4a2, bcdDevice= 3.25
[102243.140242] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[102243.140244] usb 1-1: Product: RNDIS/Ethernet Gadget
[102243.140245] usb 1-1: Manufacturer: Linux 2.6.31-rt11-lab126 with fsl-usb2-udc
[102243.719328] cdc_subset: probe of 1-1:1.0 failed with error -22
[102243.722921] cdc_subset 1-1:1.1 usb0: register 'cdc_subset' at usb-0000:00:14.0-1, Linux Device, ea:9c:f4:38:3f:07
[102243.722953] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[102243.722972] cdc_ether: probe of 1-1:1.0 failed with error -16
[102243.722996] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[102243.732945] cdc_subset 1-1:1.1 enp0s20u1i1: renamed from usb0

ustaw IP:

sudo ip addr add 192.168.15.201/24 dev enp0s20u1i1

sprawdź czy połączenie działa:

ping 192.168.15.244

jeśli tak, możesz połączyć się przez SSH:

ssh root@192.168.15.244

hasło to "kindle".

W KUAL można ustawić aby sieć i SSH startowały automatycznie po włączeniu Kindle oraz włączyć nasłuchiwanie na WiFi, ale to już inna para kaloszy.

Więcej jest na oficjalnej stronie.

Skróty w polu wyszukiwania

Wywołaj klawiaturę i pole wyszukiwania naciskając na klawisz z klawiaturą. Poniżej lista skrótów:

;dm - Dump messages to /documents
;dh - Dump cvm heap
;dt - Dump cvm stack
;shpm - set device to shipping mode
;urst - Reset user partition, deletes content of hidden System folder, Audible folder, Documents and tts folder.

Before using do a complete backup of your device
;debugOn - verbose logging
;debugPaint - log painting functions
;debugOff - non-verbose logging
;debugPref - pref level logging
;dP - alias of ;debugPref
;311 - change carrier settings
;411 - server information
;611 - wan information
;711 - wifi information
;fc-cache - updates fontconfig's cache, then restart the framework
;setTime - sets kindle time to unix clock
;st - alias of ;setTime (format: yyyy-mm-dd HH:MM – e.g.: ;st 2012-07-22 17:59)
~ds - Never show screen saver  (then you cannot lock the kindle till next reboot.
                 Rebooting the Kindle will restore the screen saver lock
                 and, hopefully, everything goes fine!)

;usbnetwork - toggle USB networking
;un - alias of ;usbNetwork

Instalacja Linux Arch na Kindle

https://github.com/Wint3rmute/arch-linux-on-kindle